Hammaslääkäriasema Helmiäinen

Juurihoidon hyödyt suun terveydelle

Julkaistu: 25.12.2023

Hammaslääkäri Tampere

Juurihoidon hyödyt suun terveydelle

Juurihoidon tarkoitus ja toteutus

Juurihoito on hammaslääketieteellinen toimenpide, jonka tarkoituksena on pelastaa vakavasti vaurioitunut hammas. Usein juurihoitoon joudutaan turvautumaan, kun hammas on syvästi reikiintynyt tai vaurioitunut esimerkiksi tapaturman tai traumaattisen purentavoiman seurauksena. Juurihoidossa hammaslääkäri poistaa hampaan juurikanavasta tulehtuneen tai kuolleen pehmytkudoksen sekä desinfioi ja täyttää juurikanavat erityisellä täyteaineella, jotta tulehdus ei pääse uusiutumaan.

Juurihoito on yleensä hieman pidempi ja vaativampi hoitoprosessi verrattuna perinteiseen paikkaukseen, mutta se on usein ainoa mahdollisuus säilyttää oma hammas ja estää vakavampien ongelmien, kuten absessin tai leukaniveltulehduksen, kehittyminen. Juurihoidon tavoitteena on palauttaa hammas toimivaksi ja kivuttomaksi sekä varmistaa suun terveyden säilyminen pitkällä aikavälillä.

Juurihoidon hyödyt suun terveydelle

Juurihoito voi tuoda merkittäviä hyötyjä suun terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille. Ensinnäkin, juurihoidon avulla voi säilyttää oman hampaan, mikä on aina optimaalisin vaihtoehto verrattuna hampaan poistoon. Menetetty hammas voi aiheuttaa haittoja muun muassa purukyvylle, puheelle ja hymylle, ja se voi vaikuttaa myös viereisten hampaiden asentoon ja purentaan. Juurihoidon avulla pystytään siis ylläpitämään koko purentajärjestelmän toimivuutta ja estämään puutteellisen purennan aiheuttamat ongelmat.

Toiseksi, juurihoidon ansiosta pystytään ehkäisemään vakavia suun tulehduksia ja infektioita. Tulehtunut juuri voi johtaa paiseen tai absessin muodostumiseen, mikä voi aiheuttaa voimakasta kipua, turvotusta ja yleistilan heikkenemistä. Infektioiden leviäminen suussa voi myös vaikuttaa haitallisesti yleisterveyteen, sillä suun terveys on yhteydessä muun muassa sydän- ja verisuonijärjestelmään. Juurihoidon avulla estetään tulehdusten ja infektioiden leviäminen suun alueella ja minimoidaan näin riskejä, joita vakavat suun infektiot voivat aiheuttaa terveydelle yleisesti.

Juurihoidon jälkeinen hoito ja seuranta

On tärkeää muistaa, että juurihoito ei yksistään riitä, vaan sen jälkeen tulee panostaa asianmukaiseen jälkihoitoon ja seurantaan. Hammaslääkärin ohjeiden mukaan tulee noudattaa hyvää suuhygieniaa, huolehtia säännöllisestä hammaslääkärin tarkastuksesta ja varmistaa, että hoidetun hampaan ympäristö pysyy terveenä. Jatkuvan seurannan avulla voidaan havaita mahdolliset uusiutuvat ongelmat ajoissa ja tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Yhteistyö hammaslääkärin kanssa ja avoin keskustelu juurihoidosta ja sen jälkihoidosta onkin tärkeää, jotta suun terveys saadaan pidettyä optimaalisena juurihoidon jälkeenkin. Huolellisella hoidolla ja säännöllisellä seurannalla on mahdollista nauttia terveestä ja toimivasta suusta vielä pitkään juurihoidon jälkeenkin.