Hammaslääkäriasema Helmiäinen

Suun ja hampaiden kuvantaminen Tampere

Toteutamme monipuolisesti erilaiset suun ja hampaiden kuvantamiset, joilla pystymme varmistamaan hampaiden ja suun nykyisen tilan ja mahdolliset ongelmat sekä tekemään tarkasti juuri sinulle sopivan hoitosuunnitelman.
”Erinomaista asiakaspalvelua ja ammattitaitoista hoitoa. Lämmin kiitos Ville Männistö, Antti Ryhänen sekä vastaanoton ja kuvantamisen henkilöstö!” – Asiakaspalaute
hampaan poisto Tampere

Hammasröntgen­diagnostiikka

Hammaslääkärin tekemä tarkastus ei aina yksin riitä, vaan tarkastusta pitää täydentää röntgentutkimuksin. Huolellinen röntgendiagnostiikka luo perustan hyvälle hoitosuunnitelmalle ja onnistuneelle hoidolle. 

Hammasröntgen suunnitellaan aina potilaskohtaisesti.  Pohjana on hammaslääkärin lähete, jonka hammaslääkäri on laatinut huolellisen tutkimuksen jälkeen. Helmiäisessä kaikki panoraamatomografiat ja kartiokeilatietokonetomografiatutkimukset tulkitsee ja lausuu suuradiologian erikoishammaslääkäri.

Hampaiston ja leuan panoraamatomografia (PTG-kuvaus)

Panoraamatomografialla saadaan yhdellä kuvauksella yleisnäkymä leukojen, hampaiston ja leukanivelten alueelta. PTG-kuvaus on hammaslääketieteellisen röntgendiagnostiikan perustutkimus, jota käytetään esimerkiksi piilevien hammasperäisten tulehdusten poissulkemiseen, kariestilanteen arviointiin sekä leukanivelten ja luurakenteen arviointiin.

PTG on täysin turvallinen: yhdestä panoraamatomografiatutkimuksesta aiheutuva säderasitus vastaa säderasitusta, jonka ihminen saa lentäessään Helsingistä Roomaan ja takaisin.

Kartiokeilatietokone­tomografia (KKTT-kuvaus)

Kartiokeilatietokonetomografia on tutkimusmenetelmä, jolla saadaan kolmiulotteisia leikekuvia. Kolmiulotteisuus mahdollistaa anatomisten rakenteiden tarkan paikantamisen ja mittaamisen kaikissa suunnissa. KKTT-kuvaus luokin pohjan luotettavalle diagnostiikalle.

Hammaslääketieteessä kartiokeilatietokonetomografiaa käytetään diagnostisesti vaativissa tilanteissa, kuten esimerkiksi epäselvien tulehduspesäkkeiden paikantamisessa, kysta- ja kasvaindiagnostiikassa tai hampaiston alueen kiputilojen syyn etsinnässä. Erityisesti KKTT-tutkimuksia hyödynnetään suukirurgisten toimenpiteiden suunnittelussa.

KKTT-kuvauksen säderasitus on usein PTG-tutkimusta suurempi. Säderasituksen suuruus riippuu muun muassa kuvattavan alueen anatomisesta sijainnista, kuvakentän koosta sekä kuvausarvoista. Suuri osa tutkimuksista voidaan kuitenkin tehdä matala-annosohjelmilla (Ultra Low Dose eli ULD tai Low Dose eli LD), jolloin säderasitus voi jäädä jopa pienemmäksi kuin PTG-tutkimusta tehtäessä. 

Tutkimus suunnitellaan huolellisesti suuradiologin ohjauksessa.

Ohjurisuunnittelu

3D-tulostimella voidaan valmistaa tietokoneavusteisesti erilaisia potilaskohtaisia ohjureita ja anatomisia malleja. Ohjureiden avulla esimerkiksi implantit saadaan asetettua tarkasti laadittua suunnitelmaa vastaavaan sijaintiin ja asentoon.

Tietokoneavusteinen suunnittelu ja ohjurit parantavat toimenpiteen tarkkuutta. Usein ne lyhentävät myös toimenpiteen kestoa. Anatomisista malleista on apua erityisesti silloin, kun suunnitellaan vaativia suukirurgisia toimenpiteitä.

Lähettäville lääkäreille

Teemme lähetepotilaille PTG-tutkimuksia sekä leukojen, nenän sivuonteloiden ja  kasvojen ja kallon alueen KKTT-tutkimuksia. Voit lähettää potilaasi omalla lähetepohjallasi tai käyttää alla olevaa lähetelomaketta.

Kun lähete on tehty, pyydä potilastasi varaamaan aika tutkimukseen Helmiäisen nettiajanvarauksesta tai soittamalla asiakaspalveluumme. Lähetämme kuvat lausuntoineen takaisin lähettävälle lääkärille.

Muistuta potilastasi ottamaan mukaan KELA-kortti, lähete, mahdolliset vertailututkimukset sekä erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin allekirjoittama SV3-lomake.